Praktiske ting - Sabro Børne Oase

- privat pasningsordning
Title
Gå til indhold
Mine åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.30 - 16.30
Fredag kl. 6.30 - 15.30
Åbningstiderne er fleksible. Er behovet anderledes, så lad os drøfte mulighederne.

Medbringes af forældrene
  • Ekstra sæt tøj
  • 1-2 ekstra sutter, bamse eller soveklud
  • Bleer
  • Sutteflasker
  • Tøj, overtøj og fodtøj til årstiden
  • I perioder med kraftig sol medbringes tillige solcreme og solhat
  • Muligvis barnevogn, hvis jeg ikke har en, der står ledig
  • I tilfælde af at dit barn skal have specialkost, skal dette medbringes

Ferie og fridage
Jeg holder 5 ugers ferie, 1 uge i foråret, 3 uger i sommerperioden og 1 uge i efteråret.
Herudover holder jeg 6 fridage grundet den lange åbningstid. Fridagene er typisk enkelt dage.
Årets ferieuger vil blive oplyst i januar måned. Fridagene vil som udgangspunkt blive varslet i god tid.
Ud over ovennævnte er der følgende faste lukkedage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, d. 24. og 31. december samt alle helligdage.
Når jeg holder ferie eller en fridag, skal I selv sørge for pasning af jeres barn.

Sygdom
Hvis jeres barn er syg, kan jeg grundet smittefare for de øvrige børn ikke tilbyde pasning af jeres barn.
Sygdom hos mig kan selvfølgelige forekomme, men det er heldigvis meget sjældent.
Hvis jeg bliver syg, vil der være pasning af en af mine godkendte vikarer i mit hjem.
Ud over min mand og min voksne datter, har jeg også en ældre aktiv og meget empatisk pensionist godkendt som vikar.

Forsikring
Jeg har ikke tegnet forsikring for jeres barn. I skal selv tegne en ulykkesforsikring, inden barnet starter i pasning hos mig.

Godkendelse og tilsyn
Som privat børnepasser godkendes hjemmet, børnepasseren og vikarer.
Der indhentes straffe- og børneattester på alle.
Jeg er godkendt til 5 børn.

Jeg er desuden som selvstændig børnepasser under Dagtilbudsloven §78, 79 og 81 godkendt under samme vilkår som de kommunale dagplejere og der føres ligeså tilsyn fra den kommunale konsulent.
Det pædagogiske tilsyn fra Aarhus Kommune udføres af konsulent Mathilde Jørgensen, Mobil: 41 88 41 54, E-mail: matjo@aarhus.dk
Hvis du har spørgsmål angående økonomi, kan du rette henvendelse til Tine Rohde via Borgerservice på tlf. 89 40 22 22, eller du kan sende en mail til pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk.

Pris
Aarhus Kommune gældende fra 1. januar 2024
Er jeres barn 0 - 2 år er prisen for pasning hos mig kr. 9.713 pr. måned. Det er kr. 2.940 i egenbetaling og kr. 6.773 i tilskud. Der betales for alle årets 12 måneder.

Er jeres barn 3 - 6 år er prisen for pasning hos mig kr. 5.800 pr. måned. Det er kr. 2.329 i egenbetaling og kr. 3.471 i tilskud. Der betales for alle årets 12 måneder.

Prisen reguleres i det omfang der sker ændringer i tilskud fra kommunen.
Der ydes søskenderabat, dog ikke hel eller delvis friplads.

Det kommunale tilskud udbetales forud til dig den første hverdag i måneden.
Betalingen til mig skal ligeledes være mig i hænde den første hverdag i måneden.

Hvordan får jeg mit barn passet i Sabro Børne Oase?
Tag kontakt til mig, kig eventuelt forbi og lad os tage en uformel snak om muligheder og ønsker.
Der skal laves noget praktisk papirarbejde, hvilket jeg naturligvis gerne hjælper med.
I kan læse mere her: Links til dokumenter

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Sabro Børne Oase - privat pasningsordning
Jeg gør mig umage med altid at behandle dine personoplysninger trygt og sikkert.
Tilbage til indhold